29.05.08. u 16:38

Kakvoća mora za kupanje na plažama u Istarskoj županiji

U periodu od 13. do 22. svibnja 2008. godine, Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je proveo drugo redovno ispitivanje kakvoće mora na plažama na ukupno 202 mjerna mjesta ili plaža. Zbog loših vremenskih uvjeta se produžilo vrijeme uzorkovanja jer se, u skladu s odredbom iz članka 4. Uredbe o standardima kakvoće mora na morskim plažama (NN br. 33/96) za vrijeme jake kiše, jakog vjetra ili velikih valova ne smije provoditi uzorkovanje. Tijekom uzorkovanja zabilježena temperatura mora bila je u rasponu od 160C do 20,50C.

Po pitanju bakterioloških pokazatelja, totalnih koliforma (TC), fekalnih koliforma (FC) i  fekalnih streptokoka (FS), u 95,05 % uzoraka ili na 192 mjerna mjesta zabilježeno je more visoke sanitarne kakvoće. More dobre sanitarne kakvoće ili more podobno za kupanje, sport i rekreaciju zabilježeno je u 9 uzorka odnosno na 4,45 % mjernih mjesta.  U 1 uzorku zabilježeno je umjereno onečišćeno more (0,5%).  Prema internim standardima u tom uzorku su prekoračene granične vrijednosti bakterioloških pokazatelja onečišćenja koje su propisane  Uredbom ali numerička vrijednost nije za 100% prekoračila graničnu vrijednost. Takvi uzorci, prema Uredbi, ispunjavaju zahtjeve jer uredba ne prepoznaje umjereno onečišćeno more već samo "zadovoljava" ili "ne zadovoljava" za kupanje, sport i rekreaciju. Umjereno onečišćeno more prema internom standardu ukazuje da je potrebno hitno sagledati uzrok onečišćenju i poduzeti aktivnosti uklanjanja uzroka onečišćenja.

Umjereno onečišćeno more identificirano je na području Grada Labina i to na mjernom mjestu La 05 - plaža ispod hotela Lanterna.

Naglašavamo, prema Uredbi, navedeni uzorak ispunjava kriterije Uredbe ali prema internim standardima, koji omogućavaju kategorizaciju u 4 vrste po sanitarnoj kakvoći mora, rezultat ukazuje da se na tom lokalitetu nešto događa što upućuje na potrebu da koncesionar/ili pravni subjekt kojemu je plaža data na brigu i čuvanje sagleda i eventualno ukloni uzrok pa i neznatnog bakteriološkog onečišćenja.

U niti jednom uzorku nije zabilježeno more IV. vrste ili jače onečišćeno more.

Rezultati ispitivanja se nalaze na web stranicama županije i Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije.

Informaciju izradio:
Odsjek za zaštitu okoliša