01.07.08. u 11:22

Pula: Praktični aspekti primjene Zakona o prostornom uređenju i gradnji - Iskustva u preuzimanju nadležnosti i ovlasti

Akademija lokalne demokracije, čiji je osnivač Vlada Republike Hrvatske, organizirala je u prostorima Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Pula, seminar na temu "Praktični aspekti primjene Zakona o prostornom uređenju i gradnji - Iskustva u preuzimanju nadležnosti i ovlasti".

O iskustvima iz primjene Zakona o prostornom uređenju i gradnji na primjeru Istarske županije, izlagali su dožupan Valerio Drandić uvodno i član Poglavarstva Vedran Grubišić po ovoj prezentaciji.