01.12.08. u 10:55

Bodovna lista podnostitelja zahtjeva za stipendiju 2008/2009

Na stranicama Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Istarske županije objavljena je bodovna lista podnositelja zahtjeva za stipendiju za 2008/2009. godinu.

Pravo na dodjelu stipendije Istarske županije ostvaruju kandidati koji se na listi nalaze od 1. do 70. mjesta.