20.01.09. u 15:03

Javni uvid u Studiju utjecaja na okoliš ciljanog sadržaja - Dogradnja i uređenje južne gradske luke u Rovinju

Odlukom Savjetodavnog stručnog povjerenstva za ocjenu utjecaja zahvata na okoliš, usvojene na 2. sjednici, održanoj 1. listopada 2008. godine, dana 27. siječnja 2009. godine započinje javni uvid u Studiju utjecaja na okoliš ciljanog sadržaja - DOGRADNJA I UREĐENJE JUŽNE GRADSKE LUKE U ROVINJU.

Studija i ne tehnički sažetak biti će dostupni 30 dana, odnosno do 27. veljače 2009. godine u ulaznom holu Gradske uprave Grada Rovinja, Trg Matteotti br. 2, radnim danom od 9,00 do 16,00 sati i utorkom od 16,00 do 18,00 sati te u Upravnom odjelu za održivi razvoj, Odsjeku za zaštitu okoliša u Istarskoj županiji u Puli, Flanatička 29/II, soba br. 28, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

Javni uvid provodi Upravni odjel za prostorno i urbanističko planiranje i izgradnju objekata, Odsjek za prostorno i urbanističko planiranje i geodetske poslove Grada Rovinja u koordinaciji sa Upravnim odjelom za održivi razvoj Istarske županije, Odsjekom za zaštitu okoliša.

Javno izlaganje će se održati 9. (ponedjeljak) veljače 2009. godine u velikoj Sali Doma kulture u Rovinju, Trg maršala Tita bb, s početkom u 18,00 sati.

Izlaganju će biti nazočni predstavnici investitora, Lučka uprava Rovinj, i predstavnici izrađivača Studije, tvrtka ABAKA d.o.o. iz Rovinja, koji će prikazati tehničko tehnološke elemente projekta kao i mjere zaštite okoliša koje su definirane Studijom.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Studiju utjecaja mogu se upisati u knjige primjedbi koje se nalaze uz izložene studije i/ili dostaviti u pisanom obliku u tijeku roka predviđenog za javni uvid, zaključno sa 1. ožujkom 2009. godine na adresu:

Grad Rovinj, Upravni odjel za prostorno i urbanističko planiranje i izgradnju objekata, Odsjek za prostorno i urbanističko planiranje i geodetske poslove, Trg Matteotti 2, 52 210 Rovinj

Studija utjecaja na okoliš

Sažetak za javni uvid