17.06.09. u 12:17

Zaštita okoliša u Istarskoj županiji na provjeri Europske komisije

U sklopu pregovora za poglavlje 27 – Okoliš, Istarsku županiju je 16. lipnja posjetila Stručna procjeniteljska misija Europske komisije kako bi se upoznala s institucionalnom strukturom i administrativnim kapacitetima za provedbu pravne stečevine EU, u dijelu koji se odnosi na provedbu upravljanja kakvoćom zraka na regionalnoj razini.  Kao procjenitelji EK u posjetu Istri bili su g. Giorgio Arduino, zadužen za kakvoću zraka, Francois Delcueillerie i Dušan Pichler zaduženi za klimatske promjene te Davor Percan, voditelj Delegacije EK u RH. Uz predstavnike Stručne procjeniteljske misije u posjetu Istri bili su i predstavnici Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (MZOPUG) i predstavnici Agencije za zaštitu okoliša (AZO) na čelu sa gđom. Jasenkom Nećak, načelnicom Uprave za atmosferu i gospodarenje otpadom pri MZOPUG. Delegaciju je u ime  župana Istarske županije pozdravio dožupan g. Vedran Grubišić.

Na radnom sastanku, koji je održan u Istarskoj razvojnoj agenciji u Puli, predstavnicima misije i predstavnicima MZOPUG i AZO gđa. Ljiljana Dravec, voditeljica odsjeka zaštite okoliša u Istarskoj županiji je prezentirala rad i administrativni kapacitet Upravnog odjela za održivi razvoj, Odsjeka za zaštitu okoliša dok je gđa. Silvana Mladinov, voditeljica odsjeka za zaštitu i unapređenje okoliša Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije prikazala rad Zavoda, odnosno Službe za zdravstvenu ekologiju sa posebnim osvrtom na sustav upravljanja kakvoćom zraka.

Pored prezentacija javnog sektora, delegaciji je predstavljen i rad industrije u domeni zaštite okoliša odnosno zraka. Tako je g. Žarko Horvat iz tvornice cementa Holcim iz Koromačna prikazao napore tvornice u smanjenju emisija CO2 u cilju smanjenja utjecaja na klimatske promjene dok je g. Ivica Vukelić iz TE Plomin prikazao zaštitu okoliša u TE Plomin s posebnim osvrtom na zaštitu zraka.

Nakon radnog sastanka delegacija je obišla tvornicu cementa Holcim i TE Plomin kao i nekoliko mjernih postaja za praćenje kakvoće zraka na području Istarske županije.