23.06.10. u 14:37

Pula: Novi način prijave kulturnih programa i novi znak UO za kulturu

Novinarima je u srijedu, 23. lipnja 2010. godine,  predstavljen novi način prijave na natječaj za Program javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2011. godinu i znak Upravnog odjela za kulturu.
Kako je rekao Vladimir Torbica, pročelnik Upravnog odjela za kulturu Istarske županije, novim načinom, skraćuje se rok prijave, što znači da će  korisnicima   ostati više vremena da se kvalitetno pripreme za programe s kojima će se natjecati. Rok za podnošenje prijava je  do 23. srpnja 2010. godine, a u roku od 60 dana  od podnošenja Programa Upravni je odjel za kulturu Istarske županije dužan izvijestiti podnositelje o rezultatima natječaja.
Istarska županija, prva je u Hrvatskoj koja daje mogućnost prijave programa putem Interneta. Taj je program usklađen s Ministarstvom kulture Republike Hrvatske.

Eda Griparić, stručna savjetnica za ekonomske poslove pri Upravnom odjelu za kulturu Istarske županije, istaknula je prednosti takvog načina prijavljivanja, te naglasila, kako je uz takvu prijavu neophodno i u pismenom obliku  poslati prijavu Upravnom odjelu.

O načinu kako pristupiti sustavu prijave  govorio je Božidar Rački, informatički savjetnik u Kabinetu župana Istarske županije. Može se pristupiti na dva načina – izravno, upisom  adrese http://javne-potrebe.istra-istria.hr u preglednik web stranica,  ili putem web stranica Istarske županije (http://www.istra-istria.hr). Poslije uspješne  registracije i aktivacije  može se pristupiti  ispunjavanju prijave, za što  je ograničeno  vrijeme  na 60 minuta. Zbog toga se nakon registracije preporuča preuzimanje oglednih obrazaca kako bi se korisnik pripremio za unos svih potrebnih podataka. Nakon što je prijava ispunjena provjerena i poslana, nije ju moguće mijenjati ili dopunjavati.

Novi znak Upravnog odjela za kulturu Istarske županije predstavio je autor Maurizio Ferlin, diplomirani dizajner. Grafičko rješenje sadrži u sebi stilizirano zemljopisnu pripadnost  (u obliku trokuta) Istri. Dolazi u kontekstu s obilježjima Istarske županije i predstavlja potvrdu za kulturnu kvalitetu.