23.11.10. u 21:00

Pula: Zeleni ured put do energetske efikasnosti u radnom prostoru

Novinarima su  u utorak, 23. studenoga 2010. godine, Alen Damijanić v.d. pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije, Damir Sirotić, tajnik HGK GK Pula i  Valter Poropat, direktor IRENA-e – Istarske Regionalne Energetske Agencije najavili motivacijsku radionicu Zeleni ured u Istarskoj županiji i konferenciju „ Energetska efikasnost u radnom prostoru“.

Istarska županija potpisnica je „Energetske povelje“ čime je uključena u krug gradova i županija koji sudjeluju u nacionalnom projektu Sustava Gospodarenja Energijom SGE koji se provodi zajedno sa UNDP-om.

Naše strateško opredjeljenje je postići visoku učinkovitost potrošnje energije i zaštite okoliša na svom području. Slijedom toga Istarska županija provodi i provodit će čitav niz aktivnosti kojima će uspostaviti Sustav gospodarenja energijom (SGE) u svim objektima u svom vlasništvu surađujući s javnim i privatnim sektorom. 

Kao jedna od tih aktivnosti, već od srijede, 24. studenoga,  Istarska će županiji započeti s radionicama o implementaciji Zelenog ureda. U kriznim vremenima svi se moraju odgovornije ponašati prema potrošnji, te se stoga ovdje Zeleni ured pojavljuje i kao jedna od mjera racionalizacije troškova koja je u korelaciji sa uštedom energije u objektima Istarske županije. 

Zeleni ured je naziv za skup aktivnosti koje bi zaposlenici, u okviru redovnih aktivnosti, trebali prakticirati kako bi se u svakodnevnom uredskom poslovanju smanjio negativan utjecaj na okoliš, a povećala efikasnost korištenja resursa.

Današnji moderni uredi zahtijevaju značajne količine energije i raznih materijala  (najviše papira) što rezultira, izravno ili neizravno, velikom količinom otpada. Iako su postupci i ponašanje pojedinca određeni, ipak male i diskretne promjene u radu svakoga će pridonijeti promjenama na razini organizacije, a time i ušteda energije i raznih materijala. To se postiže akcijama kao što su: gašenje električnih i elektroničkih uređaja kada ne rade, smanjenja uporabe uredskog papira (ispisivanje samo kad je nužno, više korištenjem e-maila,…), korištenje štednih žarulja, te gašenje istih kada nismo u uredu, podešavanje grijanja i hlađenja, te zelena nabava – kupnja proizvoda i usluga koji imaju manji utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje.

Konferencija „ Energetska efikasnost u radnom prostoru“, što će se održati u četvrtak, 25. studenoga, u prostorijama HGK-GK Pula,  nadovezuje se na aktivnosti Istarska županije i Zeleni ured. Energija ili pristup energiji po prihvatljivim cijenama  preduvjet je ostvarenja gospodarskog i socijalnog  razvoja društva. Drugim riječima energetska je efikasnost vrijedan projekt  u poboljšanju  potrošnje energije koja izravno  utječe  na konkurentnost gospodarstva uz istu količinu energije i kvalitetu proizvoda ili usluga, što znači činiti rad  s manje energije.