17.05.11. u 17:32

Javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš za zahvat: 1. PILOTA NAVODNJAVANJA NA POREŠTINI, ČERVAR PORAT-BAŠARINKA

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da od 7. svibnja do 7. lipnja 2011. godine traje javna rasprava u SUO za zahvat: 1. PILOTA NAVODNJAVANJA NA POREŠTINI, ČERVAR PORAT-BAŠARINKA

Koordinator javne rasprave je Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, a javnu raspravu provode: Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča, Jedinstveni upravni odjel Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Jedinstveni upravni odjel Općine Kaštelir-Labinci Castelliere-S.Domenica i Jedinstveni upravni odjel Općine Vižinada-Visinada,

Jedna cjelovita Studija i jedan Sažetak su dostupni javnosti u:

  • Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča u Poreču, O.M.Tita 5, radnim danom od 8,00 do 11,00 sati,
  • Vijećnici Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega u Taru, Istarska 8, radnim danom od 7,30 – 14,30 sati,
  • Vijećnici Općine Kaštelir – Labinci Castelliere-S.Domenica u Kašteliru, Kaštelir 113, radnim danom od 7,30 – 14,30 sati,
  • Vijećnici Općine Vižinada-Visinada u Vižinadi, Vižinada 18a, radnim danom od 7,30 – 14,30 sati te
  • Sažetak u ulaznom holu sjedišta županije u Puli, Flanatička 29, radnim danom od 8,00 do 15,00 sati.

Javna izlaganja planiranog zahvata održati će se dana 17. svibnja 2011. godine s početkom u 18,00 sati u Velikoj vijećnici Gradskog vijeća Grada Poreča u Poreču, O.M.Tita 5.Gradu Poreču i dana  18. svibnja 2011. godine s početkom u 18,00 sati u Vijećnici Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega u Taru, Istarska 8.
Izlaganju  će biti nazočni predstavnici investitora, Istarska županija-Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu i predstavnici izrađivača Studije, Institut IGH d.d. iz Zagreba, koji će prikazati tehničko tehnološke elemente projekta kao i mjere zaštite okoliša koje su definirane Studijom.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Studiju utjecaja mogu se upisati u knjige primjedbi koje se nalaze uz izložene studije ili dostaviti u pisanom obliku u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu, zaključno sa 6. lipnjem 2011. godine na adrese: Grad Poreč, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša,  Obala maršala Tita 5/1, 52440 Poreč, Općina Tar Vabriga-Torre-Abrega, Jedinstveni upravni odjel, Istarska br. 8, 52465 Tar-Torre, Općina Kaštelir-Labinci, Jedinstveni upravni odjel, Kaštelir 113, 52464 Kaštelir i Općina Vižinada, Jedinstveni upravni odjel, Vižinada 18a, 52447 Vižinada

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku iz točke V. ove  obavijesti i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.

Sažetak za javnost