31.05.11. u 21:41

Izbori za vijeća nacionalnih manjina - 10 srpnja 2011. godine

Zamjenica istarskog župana Viviana Benussi održala je  sastanak s predsjednicima Vijeća nacionalnih manjina Istarske županije, predstavnikom makedonske nacionalne manjine te predstavnikom češke nacionalne manjine, kao i s predsjednicima udruga nacionalnih manjina u Istarskoj županiji u povodu raspisivanja izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u županijama, gradovima i općinama.

Izbori će se održati  u nedjelju, 10 srpnja 2011. godine.  Članovi vijeća nacionalnih manjina i predstavnici nacionalnih  manjina biraju se  neposredno tajnim glasanjem, za razdoblje od četiri godine.

Pripadnici svake manjine biraju svoje vijeće, odnosno predstavnika nacionalne manjine. Na razini Istarske županije bira se  po 25 članova u vijeća za albansku, bošnjačku. crnogorsku, slovensku, srpsku i talijansku nacionalnu manjinu, a predstavnike imaju češka, mađarska,  makedonska, njemačka i  slovačka manjina.