16.11.11. u 13:54

Javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš za zahvat: Sanacija Kamenoloma Vranja

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da se od 24. studenoga do 27. prosinca 2011. godine provodi javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš za zahvat ograničene eksploatacije u svrhu sanacije kamenoloma Vranja u Općini Lupoglav.

Koordinator javne rasprave je Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, a javnu raspravu provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Lupoglav.

Cjelovita Studija i Sažetka za javnost dostupni su javnosti u prostorima Općine Lupoglav, Lupoglav 17 svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 sati, a sažetak za javnost i u ulaznom holu sjedišta Istarske županije u Puli, Flanatička 29, radnim danom od 8,00 do 15,00 sati.

Javno izlaganje održati će se 01. prosinca 2011. godine s početkom u 17,00 sati u prostorijama „Stare škole“ u Vranji, Vranja 5.

Pozivaju se svi zainteresirani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Studiju upišu u knjige primjedbi koje se nalaze uz izložene studije ili dostave u pisanom obliku u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu, zaključno sa 27. prosincem 2011. godine na adresu: Općina Lupoglav, Jedinstveni upravni odjel, Lupoglav 17, 52426 Lupoglav.
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.

SUO – Sanacija kamenoloma Vranja                
Sažetak za javnost