25.04.12. u 12:05

Pula: Nacrt prijedloga novog Zakona o otpadu

U organizaciji Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije, Odsjeka za zaštitu prirode i okoliša, u utorak 24. travnja 2012. godine, u prostorijama Istarske razvojne agencije održan je sastanak vezan uz pripreme za uspostavu sustava odvojenog sakupljanja i obrade biološki razgradivog otpada, te obrade građevnog otpada. Povod sastanku bila je uputa Ministarstva zaštite okoliša i prirode o uspostavi novih ciljeva gospodarenja otpadom, a posebno cilja smanjivanja količine biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta na 75 % u odnosu na referentnu 1997. godinu, do 31. prosinca 2013. godine.

Sastanku su prisustvovali predstavnici jedinica lokalne samouprave s područja Istarske županije, te predstavnici njihovih komunalnih trgovačkih društava. Prisutni su kroz dvije prezentacije upoznati s Nacrtom prijedloga novog Zakona o otpadu (Zagreb, ožujak 2012. godine) te s obvezama jedinica lokalne samouprave koje proizlaze iz Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji i spomenutog Nacrta novog prijedloga Zakona o otpadu.

Posebno je istaknuto da se prezentirani Nacrt prijedloga novog Zakon o otpadu nalazi na javnoj raspravi, te su svi prisutni pozvani da se uključe u izradu Zakona slanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga Ministarstvu zaštite okoliša i prirode najkasnije do 2. svibnja 2012. godine.


Prezentacija – Obaveze JLS u domeni gospodarenja otpadom (prema Nacrtu prijedloga Zakona o otpadu)

Prezentacija – Nacrt prijedloga Zakona o otpadu

Nacrt prijedloga Zakona o otpadu

Tekst Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji