23.05.12. u 09:09

"Muzej suvremene umjetnosti Istre Pula - Museo d'arte contemporanea dell'Istria Pola - Odluka o planu nabave

"Muzej suvremene umjetnosti Istre Pula - Museo d'arte contemporanea dell'Istria Pola, čiji je osnivač Istarska županija - Regione Istriana (u daljnjem tekstu : Muzej), donio je dana 28. veljače 2012.g., sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 90/11.),  Odluku o  Planu nabave Muzeja za poslovnu 2012.godinu. Plan nabave možete pronaći ovdje."