16.07.12. u 14:52

Javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš - "Gradišće 1"

Javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš za zahvat:
Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na istražnom prostoru „Gradišće 1“,
u svrhu proširenja postojećeg eksploatacijskog polja „Gradišće“ u Općini Žminj

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da od 23. srpnja do 22. kolovoza 2012. godine traje javna rasprava o studijama utjecaja na okoliš za planiran zahvat.

Koordinator javne rasprave je Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, a javnu raspravu provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Žminj.

Cjelovita studija i sažetak za javnost dostupni su u prostorijama Općine Žminj u Žminju i to ponedjeljkom, srijedom, četvrtkom i petkom od 9,00 do 12,00 sati, a utorkom od 7,00 do 17,00 sati.

Pored toga, sažetak za javnost dostupan je i u ulaznom holu sjedišta Istarske županije u Puli, Flanatička 29, radnim danom od 8,00 do 15,00 sati te na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode – www.mzoip.hr

Javno izlaganje glede planiranog zahvata održati će se dana 7. (utorak) kolovoza  2012. godine s početkom u 18,00 sati u prostorijama Čakavske kuće u Žminju, ul. 9. rujna.
Izlaganju  će biti nazočni predstavnici investitora, tvrtke BETON TOMIŠIĆ d.o.o. iz Žminja i predstavnici izrađivača Studije, tvrtke DVOKUT ECRO d.o.o. iz Zagreba, koji će prikazati tehničko tehnološke elemente projekta kao i mjere zaštite okoliša koje su definirane Studijom.

Pozivaju se svi zainteresirani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na studiju upišu u knjige primjedbi koje se nalaze uz izloženu studiju ili dostave u pisanom obliku u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu, zaključno sa 22. kolovozom 2012. godine na adresu: Općina Žminj, Jedinstveni upravni odjel, Pazinska cesta 2G, 52341 Žminj.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.

SUO 
Sažetak za javnost