20.07.12. u 09:27

Pazin – Konstituiranje novog saziva Županijskog savjeta mladih Istarske županije

Dana, 19 srpnja 2012. godine održana je konstituirajuća sjednica novog saziva Županijskog savjeta mladih Istarske županije (mandat 2012. – 2014. godine). Savjet mladih Istarske županije čine: Luka Laganis, Ivan Lukež, Marin Lerotić, David Radolović, Mauro Čekada, Marko Božac, Sandro Krizman, Ana Došen, Vedran Ivančić, Alen Halilović i Jelena Batelić. Za predsjednika Savjeta izabran je Vedran Ivančić, a za potpredsjednike Jelena Batelić i Ivan Lukež. Na konstituirajućoj sjednici usvojen je Poslovnik o radu Županijskog savjeta mladih kojim se pobliže uređuje način rada Savjeta.

Skupština Istarske županije objavila je javni poziv na koji su udruge mladih, učenička vijeća, studentski zborovi i drugi oblici organiziranja mladih s područja Istarske županije mogli predložiti kandidate u dobi od petnaest do dvadesetdevet godina. Županijski savjet mladih je savjetodavno tijelo Skupštine, osnovano s ciljem osiguranja boljeg položaja i mogućnosti utjecaja mladih na donošenje odluka u predstavničkom i izvršnom tijelu Istarske županije, te potpunijeg preuzimanja odgovornosti za položaj mladih i njihovu budućnost. Savjet ima 11 članova, čiji mandat traje dvije godine.