24.07.12. u 15:36

Ograničavanje korištenja vode na području Istarske županije

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da je župan Istarske županije u ponedjeljak, 24. srpnja 2012. godine donio ODLUKU o ograničenju korištenja voda za potrebe javne vodoopskrbe na vodoopskrbnom području u Istarskoj županiji i ZAKLJUČAK o uvođenju mjere redukcije korištenja voda I. stupnja za vodoopskrbno područje Istarske županije, koje objavljujemo u cijelosti.

Objavljujemo i  PROVEDBENI NAPUTAK Ministarstva poljoprivrede, Uprave vodnoga gospodarstva, Službe državne vodopravne inspekcije kojim se pobliže određuju aktivnosti i postupci državnih vodopravnih inspektora, vodočuvara, komunalnih redara i isporučiteljima vodnih usluga na području Istarske županije koji upravljaju javnim vodoopskrbnim sustavima radi provedbe Zaključka o uvođenju mjera redukcije korištenja vode I. stupnja na vodoopskrbnom području Istarske županije Klasa 325-01/12-01/05 od 23. srpnja 2012. godine.

I TUMAČENJE Odluke o ograničenju korištenja voda i Zaključka o uvođenju mjere redukcije korištenja voda.

II MIŠLJENJE na važeću Odluku i Zaključak o I. stupnju redukcije vode

III MIŠLJENJE na važeću Odluku i Zaključak o I. stupnju redukcije vode

IV MIŠLJENJE na važeću Odluku i Zaključak o I. stupnju redukcije vode

V MIŠLJENJE na važeću Odluku i Zaključak o I. stupnju redukcije vode

Odluka o redu prvenstva korištenja voda u Istarskoj županiji