05.10.12. u 09:21

Priopćenje u svezi sufinanciranja međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola u razdoblju rujan- prosinac 2012. godine u Istarskoj županiji

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o sufinaciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola u razdoblju rujan-prosinac 2012. dana 23. kolovoza 2012. godine, kojom se pod utvrđenim uvjetima i kriterijima jedinicama područne (regionalne) samouprave i Gradu Zagrebu mjesečno osiguravaju sredstva za troškove prijevoza učenika koji srednju školu pohađaju na njihovom području i to 75% cijene mjesečne učeničke karte za vlak i 75% cijene mjesečne učeničke karte za autobus, a najviše do visine mjesečnog limita za svaku pojedinu jedinicu područne (regionalne) samouprave, kojeg će utvrđivati Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Procijenjeno je da limit kojeg će utvrditi nadležno Ministarstvo neće biti dostatan za pokrivanje 75% cijene mjesečne učeničke karte za vlak, odnosno autobus u Istarskoj županiji. Sukladno Odluci Vlade provedbene akte za provođenje same Odluke trebaju donijeti jedinice područne (regionalne) samouprave - županije i Grad Zagreb.

Župan Istarske županije dana 4. listopada 2012. donio je Odluku o sufinanciranju  međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola u razdoblju rujan-prosinac 2012. godine u Istarskoj županiji. Odlukom župana Istarska županija preuzela je obvezu sufinaciranja troškova prijevoza učenika koji srednju školu pohađaju na području Istarske županije, a sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske, u iznosu 75% cijene mjesečne učeničke karte za vlak, odnosno autobus.

Nadalje Odlukom župana utvrđena je mogućnost da jedinice lokalne samouprave na području Istarske županije mogu sudjelovati u financiranju ostatka cijene mjesečne učeničke karte (25%) što ugovaraju izravno s prijevoznicima, prijevoznici mogu sudjelovati u financiranju ostatka mjesečne učeničke karte, a u preostalom dijelu cijene mjesečne učeničke karte sudjeluju roditelji učenika. Istarska županija će prijevoznicima javnog prijevoza, koji obavljaju uslugu prijevoza učenicima, isplatiti 75% mjesečne cijene u tekućem mjesecu za protekli mjesec. 

U Istarskoj županiji pravo na sufianaciranje prijevoza temeljem Odluke Vlade imat će cca 3700 učenika srednjih škola.