30.10.12. u 12:33

Informacija o zahtjevu za provedbu postupka utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje za proizvodnju samoljepljivih traka SIPRO d.o.o. iz Umaga

Na temelju odredbi članka 137. stavka 1. i članka 139. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 110/07) i članka 9. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN br. 64/08)  Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je, 16. listopada 2012. godine, objavilo Informaciju o zahtjevu za provedbu postupka utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje za proizvodnju samoljepljivih traka SIPRO d.o.o. iz Umaga

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb,.
Podnositelj zahtjeva (tvrtka-operater): Sipro d.o.o., Ungarija 40a. Umag
Sudionici u postupku su:

  • Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za vodno gospodarstvo, Zagreb
  • Ministarstvo zdravlja, Uprava za sanitarnu inspekciju, Zagreb
  • Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Zagreb
  • Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu okoliša, Sektor za održivi razvoj
  • Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Sektor za atmosferu, more i tlo, Zagreb

U svrhu informiranja javnosti i zainteresirane javnosti, ova se informacija objavljuje na web stranicama MZOPUG i Istarske županije kao i na oglasnoj ploči u sjedištu Istarske županije u Puli, Flanatička 29.
Očitovanje javnost i zainteresirane javnost  na informaciju o zahtjevu se, temeljem članka 9. stavka 1. točke 1. i stavka 3. točke 6. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN br. 64/08) ne provodi jer će se u postupku po tom zahtjevu provoditi javna rasprava.
Javnost i zainteresirana javnost bit će o ishodu postupka informirana objavom akta na službenim internetskim stranicama Ministarstva (www.mzoip.hr).

Informacija MZOIP