26.02.13. u 12:05

Javna rasprava o Zahtjevu za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i tehničko – tehnološkom rješenju postojećeg postrojenja za proizvodnju samoljepljivih traka tvrtke „Sipro“ d.o.o iz Umaga

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da od 28. veljače do 2. travnja 2013. godine traje javna rasprava o Zahtjevu za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i tehničko-tehnološkom rješenju postojećeg postrojenja za proizvodnju samoljepljivih traka tvrtke „Sipro“ d.o.o iz Umaga.

Koordinator javne rasprave je Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, a javni uvid se provodi u suradnji s Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Grada Umaga.

Zahtjev, Tehničko tehnološko rješenje i Sažetak Zahtjeva za javnost dostupni su javnosti u predvorju Gradske vijećnice Grada Umaga, ul. G. Garibaldi 6., Umag svakog radnog dana od 8,00  do 16,00 sati te na službenim web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode – www.mzoip.hr, Istarske županije - www.istra-istria.hr  i Grada Umaga – www.umag.hr. Sažetak Zahtjeva  za javnost dostupan je javnosti i zainteresiranoj javnosti i u sjedištu Istarske županije u Puli, Flanatička 29, svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 sati.

Javno izlaganje održat će se dana 19. (utorak) ožujka 2013. godine s početkom u 17,00 sati u Umagu u Gradskoj vijećnici Grada Umaga, ul. G.Garibaldi 6.
Izlaganju će biti nazočni predstavnici investitora, tvrtka Sipro d.o.o. iz Umaga i predstavnici izrađivača dokumentacije, Hrvatskog centra za čistiju proizvodnju iz Zagreba, koji će prikazati Zahtjev i tehničko-tehnološko rješenje postrojenja te odgovarati na upite javnosti i zainteresirane javnosti.

Pozivaju se svi zainteresirani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Zahtjev i Tehničko-tehnološko rješenje postrojenja upišu u knjige primjedbi koje se nalaze uz izloženu dokumentaciju ili dostave u pisanom obliku, u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu, zaključno s 2. travnjem 2013. godine, na adresu: Istarska županija,Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, u Pula, Flanatička 29.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.

Zahtjev
Tehničko-tehnološko rješenje
Sažetak Zahtjeva za javnost