21.03.13. u 12:22

Javna rasprava o Zahtjevu za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i tehničko – tehnološkom rješenju postojećeg postrojenja tvrtke Uljanik brodogradilište d.d. iz Pule

Javna rasprava o Zahtjevu za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i tehničko – tehnološkom rješenju  postojećeg postrojenja tvrtke Uljanik brodogradilište d.d. iz Pule

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da od 25. ožujka do 24. travnja 2013. godine traje javna rasprava o Zahtjevu za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i tehničko-tehnološkom rješenju postojećeg postrojenja tvrtke Uljanik brodogradilište d.d. iz Pule.

Koordinator javne rasprave je Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, a javni uvid se provodi u suradnji s Upravni odjel za prostorno uređenje Grada Pule.

Zahtjev, Tehničko tehnološko rješenje i Sažetak Zahtjeva za javnost dostupni su javnosti u prostorima Grada Pule u Puli, Forum 2 (prizemlje) svakog radnog dana od 8,00  do 16,00 sati te na službenim web stranicama Istarske županije - www.istra-istria.hr  i Grada Pule – www.pula.hr.

Sažetak Zahtjeva  za javnost dostupan je javnosti i zainteresiranoj javnosti i u sjedištu Istarske županije u Puli, Flanatička 29, svakog radnog dana od 8,00 do 16,00 sati te u  prostorima Mjesnog odbora Stari grad u Puli, Hermana Dalmatina br.4, srijedom od 8,30 - 11,30 sati.
Sažetak zahtjeva za javnost i Tehničko tehnološko rješenje dostupni su javnosti i na službenim web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode – www.mzoip.hr .

Javno izlaganje održat će se dana 11. (četvrtak) travnja  2013. godine s početkom u 17,00 sati u Puli u Gradskoj palači, Forum 1.
Izlaganju će biti nazočni predstavnici tvrtke Uljanik brodogradilište d.d. i predstavnici izrađivača dokumentacije, tvrtke Ekonerg d.o.o. iz Zagreba , koji će prikazati Zahtjev i tehničko-tehnološko rješenje postrojenja te odgovarati na upite javnosti i zainteresirane javnosti.

Pozivaju se svi zainteresirani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Zahtjev i Tehničko-tehnološko rješenje postrojenja upišu u knjige primjedbi koje se nalaze uz izloženu dokumentaciju ili dostave u pisanom obliku, u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu, zaključno s 24. travnjem 2013. godine, na adresu: Istarska županija,Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, u Pula, Flanatička 29.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.

Zahtjev
Tehničko-tehnološko rješenje
Sažetak Zahtjeva za javnost