22.03.13. u 14:59

Održan je prvi sastanak projektnih partnera u okviru projekta TERRE TERritory, eneRgy & Employment, koji se sufinancira sredstvima iz programa South East Europe Transnational Cooperation Programme.

Uz predstavnike IRENA-e –Istarske Regionalne Energetske Agencije, Provincije Forli-Cesena, vodećeg partnera u projektu TERRE, sudjelovalo je ukupno 11 partnera iz 9 zemalja: Austrija, Bugarska, Mađarska, Italija, Rumunjska, Slovenija, Albanija, Bosna i Hercegovina, te Hrvatska.

Sastanak je održan u utorak, 19. ožujka 2013. u Riminiju, Italija. Na sastanku se  razgovaralo o administrativnim i financijskim aktivnostima projekta, izradi smjernica, provedbi medijskih kampanja pri implementaciji projekta, te se provela rasprava o narednim fazama provedbe projekta. U srijedu, 20. ožujka 2013. partneri su u sklopu projekta posjetili bioplinsko-kongeneracijsko postrojenje BIOMAX i dvije sunčeve fotonaponske elektrane, u okolici Riminija. Stečena iskustva bit će od velike koristi partnerima pri implementaciji projekta, budući da se projekt temelji na razvoju ruralnih područja kroz korištenje obnovljivih izvora energije, kao što su biomasa i sunčeva energija.  

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.185.630,00 EUR. IRENA-i – Istarskoj Regionalnoj Energetskoj Agenciji je putem 4. poziva u sklopu TERRE projekta odobren je ukupan proračun u iznosu 118.350,00 EUR. 

Projekt TERRE (TERritory, eneRgy & Employment), tj. Teritorij, Energija i zapošljavanje namjerava eksperimentirati i pokazati da planiranim i integriranim iskorištavanjem endogenih resursa za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (iz različitih izvora kao što su bio-mase, sunce, voda, vjetar) možemo postaviti učinkovit model za samodostatan i održiv lokalni razvoj područja, baziran na temelju JPP između javnih institucija (regija, županija, općina), privatnih poduzetnika (farmera, uzgajivača, šumara, investitora u obnovljive izvore energije) i lokalnih zajednica, kako bi se ostvarili prihodi i mogućnosti zapošljavanja u manje razvijenim ili marginalnim zona, čime bi se krojio put ka rastu i razvoju temeljem pravilno korištenih lokalnih resursa.