10.04.13. u 09:14

Javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš za zahvat „Spojna cesta od obilaznice Vranje (D500) do Lupoglava (D44)“

Javna rasprava o Studiji  utjecaja na okoliš za zahvat „Spojna cesta od obilaznice Vranje (D500) do Lupoglava (D44)“

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da od 12. travnja do 13. svibnja 2013. godine traje javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš za zahvat „Spojna cesta od obilaznice Vranje (D500) do Lupoglava (D44)“

Koordinator javne rasprave je Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, a javna rasprava provodi se u suradnji sa Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Lupoglav.

Jedna cjelovita Studija i jedan Sažetka za javnost su dostupni javnosti u  prostorima Općine Lupoglav u Lupoglavu, Lupoglav 17, svakog radnog dana od 7,00  do 14,00 sati dok je Sažetak za javnost dostupan u ulaznom holu sjedišta Istarske županije u Puli, Flanatička 29, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati. Cjelovita dokumentacija je dostupna javnosti i na službenim web stranicama Istarske županije - www.istra-istria.hr i Općine Lupoglav - www.lupoglav.hr a Sažetak za javnost na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode -  www.mzoip.hr.

Javno izlaganje glede planiranog zahvata održati će se dana 23. travnja 2013. godine s početkom u 17,00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Lupoglav u Lupoglavu, Lupoglav 17.
Izlaganju  će biti nazočni predstavnici investitora, Hrvatske ceste d.o.o. iz Zagreba i predstavnici izrađivača Studije, tvrtke IPZ d.d. iz Zagreba, koji će prikazati tehničko tehnološke elemente projekta kao i mjere zaštite okoliša koje su definirane Studijom.

Pozivaju se svi zainteresirani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Studiju utjecaja na okoliš za zahvat „Spojna cesta od obilaznice Vranja (D500) do Lupoglava (D44)“ upišu u knjige primjedbi koje se nalaze uz izložene studije ili dostave u pisanom obliku, u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu, zaključno sa 6. svibnjem  2013. godine na adresu: Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, 52100 Pula, Flanatička 29.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.

SUO
Sažetak za javnost