25.04.13. u 08:00

Javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš za zahvat „Luka otvorena za javni promet i južni dio luke Poreč“

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da od 26. travnja do 27. svibnja 2013. godine traje javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš za zahvat „Luka otvorena za javni promet i južni dio luke Poreč“

Koordinator javne rasprave je Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, a javna rasprava provodi se u suradnji s Upravnim odjelom za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča.
 
Cjelovita studija i Sažetak za javnost dostupni su javnosti u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča, svakog radnog dana od 8,00 do 11,00 sati, a jedan Sažetak za javnost dostupan je u ulaznom holu sjedišta Istarske županije u Puli, Flanatička 29 svakog radnog dana od 8,00 do 16,00 sati.  Cjelovita Studija i Sažetak za javnost dostupni su i na službenim web stranicama Istarske županije - www.istra-istria.hr i Grada Poreča - www.porec.hr a Sažetak za javnost na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode -  www.mzoip.hr.

Javno izlaganje održat će se u četvrtak, 9. svibnja 2013. godine u Velikoj vijećnici Gradskog vijeća Grada Poreča, Obala M.Tita 5, s početkom u 18 sati. Izlaganju će biti nazočni predstavnici investitora, Lučke uprave Poreč i predstavnici izrađivača Studije, tvrtke Urbis 72 d.d iz Pule, koji će prikazati tehničko tehnološke elemente projekta kao i mjere zaštite okoliša koje su definirane Studijom.

Pozivaju se svi zainteresirani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Studiju utjecaja na okoliš za planirani zahvat upišu u knjige primjedbi koje se nalaze uz izložene studije ili dostave u pisanom obliku, u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu, zaključno s 27. svibnjem 2013. godine na adresu: Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, 52100 Pula, Flanatička 29.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.

SUO
Sažetak za javnost