25.09.13. u 08:07

Održan drugi seminar za stručno usavršavanje u sklopu projekta S.I.M.P.L.E

24. rujna u Zajednici Talijana u Rovinju održan je drugi seminar za stručno usavršavanje prevoditelja s jezičnom kombinacijom hrvatski/talijanski koji su zaposleni u istarskim jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Seminar je organiziran od strane Agencije za potporu multijezičnosti, koju je Istarska županija utemeljila u sklopu projekta S.I.M.P.L.E. (Strengthening the Identity of Minority People Leads to Equality, http://simpleproject.eu/).

Teme seminara su bile online pomagala za prevođenje hrvatski-talijanski te talijanski jezik između norme, uporabe i prijevoda, tema o kojoj je diskutirao profesor Stefano Ondelli sa Fakulteta modernih jezika za prevoditelje i tumače, Sveučilišta u Trstu.

Uvodne govore su održale Zamjenice župana Viviana Benussi, te voditeljica Agencije za potporu multijezičnosti Marina Barbić-Poropat.