27.09.13. u 13:39

Izmjena tehnologije obrade slojne vode i prilagodba sustava uklanjanja H2S iz plina na eksploatacijskim platformama eksploatacijskog polja ugljikovodika „Sjeverni Jadran“ i „Marica“

Dana 26. rujna 2013. godine održano je, u sklopu javne rasprave, javno izlaganje u Studiji utjecaja na okoliš „Izmjena tehnologije obrade slojne vode i prilagodba sustava uklanjanja H2S iz plina na eksploatacijskim platformama eksploatacijskog polja ugljikovodika „Sjeverni Jadran“ i „Marica“. Predstavnici izrađivača Studije, tvrtke ECOINA d.o.o. iz Zagreba prikazali su tehničko tehnološke elemente zahvata kao i mjere zaštite okoliša koje su definirane Studijom.

Javna rasprava traje do 7. listopada 2013. godine do kada se javnost i zainteresirana javnost može uključiti u postupak procjene davanjem svojih primjedbi, mišljenja i prijedloga na Studiju.
 
Jedna cjelovita Studija i tri sažetka za javnost dostupni su javnosti u ulaznom holu sjedišta Istarske županije u Puli, Flanatička 29, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati te na službenim web stranicama Istarske županije - www.istra-istria.hr.

Sažetak za javnost dostupan je i na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode -  www.mzoip.hr.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Studiju mogu se upisati u knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženu studiju ili dostaviti u pisanom obliku u roku predviđenog za javnu raspravu, zaključno sa 7. listopadom 2013. godine na adresu: Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, 52100 Pula, Flanatička 29.