29.01.15. u 12:04

Uvid u Nacrt Nacrt Rješenja o okolišnoj dozvoli za novo postrojenje Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“, operatera Kaštijun d.o.o. iz Pule, Forum 1.

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) Odlukom, Klasa: UP/I-351-03/14-02/19, Urbroj: 517-062-2-1-14-40 od 19. siječnja 2015. godine, uputilo na uvid Nacrt Rješenja o okolišnoj dozvoli za novo postrojenje Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“, operatera Kaštijun d.o.o. iz Pule, Forum 1.
Uvid u Nacrt  Rješenja  o okolišnoj dozvoli traje 15 dana odnosno do 3. veljače 2015. godine.

Informacija o terminu objavljivanja Nacrta dozvole na web stranicama Ministarstva objaviti će se i na oglasnoj ploči u sjedištu Istarske županije u Puli, Flanatička 29.

Odluka
Nacrt rješenja