23.03.15. u 08:17

Projekt DRINKADRIA: održana dvodnevna nacionalna radionica

Dana 18. i 19. ožujka 2015. godine, u sklopu projekta DRINKADRIA, održana je dvodnevna nacionalna radionica na temu “Održivo lokalno upravljanje vodnim resursima i izazovi globalnih promjena: potreba današnjice – izazov budućnosti?”  Radionica je namijenjena studentima III. godine prediplomskog studija, IV. i V. godina diplomskog studija hidrotehničkog smjera i smjera urbano inženjerstvo građevinskog fakulteta u Rijeci, te studentima III. godine preddiplomskog studija i I. godine diplomskog studija fakulteta ekonomije i turizma “Dr. Mio Mirković “ iz Pule.

Prvog dana radionice stotinjak studenata je u prostorijama Građevinskog fakulteta u Rijeci prisustvovalo nizu stručnih predavanja tijekom kojih je istaknuta važnost  vode ili tzv. “plavog zlata”, kao jednog od najznačajnijih resursa 21. stoljeća. Predavanja je održalo pet hrvatskih stručnjaka, predstavnika Državnog zavoda za zaštitu prirode, Hrvatske radio televizije, Građevinskog fakulteta iz Rijeke i Splita te fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ iz Pule.

Drugog dana radionice, organiziran je studijski posjet uz stručno vodstvo postrojenju za kondicioniranje vode Butoniga u Istarskoj županiji, brani Butoniga, hidrotehničkim objektima i rješenjima na rijeci Mirni, uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u Roču, krškom fenomenu, ponoru Kolinasi te staroj tiskari u Roču.

Projekt DRINKADRIA se provodi u osam zemalja jadransko-jonske regije, te u njemu sudjeluje ukupno 17 partnerskih institucija od kojih sa hrvatske strane sudjeluju Istarska županija, Građevinski fakultet iz Rijeke, Istarski vodovod d.o.o. iz Buzeta, te Hrvatski geološki institut iz Zagreba. Suradničke institucije hrvatskih partnera također su uključene u organizaciju ove dvodnevne radionice, a predstavljaju ih Hrvatske vode, Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. iz Buzeta, te Primorsko goranska županija.