29.09.15. u 12:42

Informacija: Rezultati desetog ispitivanja kakvoće mora na plažama Istarske županije u 2015. godini

Sukladno kalendaru uzorkovanja, Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je, u periodu 21. do 26. rujna 2015. godine, proveo deseto redovno uzorkovanje mora na plažama Istarske županije.

Ukupno je uzorkovano 203 uzoraka mora. Na 196 mjernih mjesta, ili u 96,15 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora dok je na 6 mjernih mjesta ili u 2,96 % uzoraka zabilježena dobra kakvoća mora ili more podobno za kupanje, sport i rekreaciju.
 
Zadovoljavajuća kakvoća mora zabilježena je na jednom mjestu ili u 0,49 % uzoraka. Mjerna točka je u prikazu na web stranici Ministarstva zaštite okoliša i prirode (http://www.izor.hr/kakvoca/) i Istarske županije (www.istra-istria.hr) označena žutom bojom, a zabilježena je ponovno u Gradu Poreču na plaži pod oznakom 7065 ili plaži ispod Hotela Riviera.

Tijekom uzorkovanja temperatura zraka se kretala od 14 do 24 0C, a temperatura mora od 21 do 23 0C.