30.09.15. u 14:15

Istra Inspirit kao primjer dobre prakse predstavljen na EXPO-u u Milanu

Na 13. međunarodnom seminaru Euromeeting, organiziranom od strane NECSTouR-a  (Mreže europskih regija koje brinu o održivom i konkurentom turizmu) te Regije Toskane jučer je predstavljen projekt Istra Inspirit kao primjer dobre prakse iskorištavanja kulinarske baštine u svrhu njenog turističkog vrednovanja te održivog turizma.

Istarsku županiju je predstavila viša savjetnica za međunarodne projekte Upravnog odjela za turizam Manuela Hrvatin.

Tema ovogodišnjeg Euromeeting-a, koji se održao 29. i 30 rujna na EXPO-u u Milanu bila je „Europski kulinarsko – turistički tjedan. Europa – ukus putovanja“ ('Europe food- tourism week. Europe: the taste for travelling'), odnosno upravo održivi turizam te kulinarska baština i kultura hrane. Osim Istre na Euromeetingu su predstavljeni primjeri dobre prakse sljedećih regija – Toskane, Katalonije, Limburga, Cornwalla te Emilie Romagne, a predstavljen je projekt  NECSTouR-a: „Gran Tour project - The Route of flavours for the promotion of European identities“, koji je realiziran u suradnji s Europskim vijećem na temu održivog eno-gastro turizma. Naslov predstavljanja Istarske županije bio je „Istra Inspirit – theater & gourmet experiences“ u sklopu koje su prezentirani tematski meniji kroz povijest Istre.

Inače, Euromeeting je međunarodni seminar osnovan od strane Regije Toskane koji se održava jednom godišnje pod pokroviteljstvon NECSTouR-a te je podijeljen u tri dijela: uvoda koji je rezerviran za pozdravne govore te komunikaciju Europskih i međunarodnih institucija, tematskog dijela u sklopu kojeg se analiziraju različite teme i problemi te završnog dijela u kojem se predstavljaju primjeri dobre prakse i projektne ideje.