30.11.15. u 13:00

184 prijava na najnoviji natječaj u sklopu projekta „Moj prvi posao“

Interes za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Istarske županije i dalje je velik. Pokazuje to čak 184 pristiglih prijava na posljednji javni poziv, kojeg je Istarska županija objavila u sklopu projekta „Moj prvi posao“, a isticao je zaključno s 21. studenim 2015. godine.

Najveći interes ovog je puta iskazan za UO za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju gdje se prijavilo 43 kandidata, za UO za proračun i financije 23 kandidata, te za UO za međunarodnu suradnju i europske poslove gdje ih se javilo njih 20. Sveukupno gledano, 108 kandidata prijavilo se na radna mjesta višeg stručnog suradnika/više stručne suradnice u upravnim odijelima, a preostali broj na poslove administrativnog referenta/administrativne referentice, referenta/ice i poslovnog tajnika/poslovne tajnice u upravnim odijelima.

Tijekom prosinca, kandidati čije su prijave zadovoljile uvjetima javnog poziva, bit će pozvani na razgovor. Nakon što Istarska županija od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dobije obavijest o pozitivnoj ocjeni zahtjeva, polaznici stručnog osposobljavanja počinju s radom u roku od 8 dana, od primitka iste.

Podsjetimo, Istarska županija je pokrenula projekt „Moj prvi posao“ s ciljem zapošljavanja vježbenika za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa kako bi se mladima omogućilo stjecanje znanja i vještina potrebnih u poslovnom svijetu. 06. studenog 2015. godine raspisan je novi javni poziv za zapošljavanje vježbenika kojima se želi omogućiti da uz rad s mentorom, kroz godinu dana steknu iskustvo samostalnog obavljanja pojedinih poslova. Navedeno iskustvo pružit će im komparativnu prednost na tržištu rada prilikom prijave za neke slične pozicije. Ujedno to im je izvrsna prilika da praktičkim radom prošire teorijsko znanje koje su stekli tijekom dosadašnjeg školovanja, kao i da se upoznaju s radom Županije i svih ostalih povezanih subjekata. Dosadašnja iskustva pokazala su da je mnogim mladima upravo stručno osposobljavanje kasnije omogućilo pronalaženje posla.