15.01.16. u 14:57

Župan Flego sazvao koordinacijski sastanak gradonačelnika na temu nove Županijske razvojne strategije Istarske županije

U Edukacijskom gastronomskom centru Istre, u Pazinu, danas je održan koordinacijski sastanak na temu nove Županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020. godine. Sastanak kojem su uz župana Flega i predsjednika županijske Skupštine Valtera Drandića, nazočili istarski gradonačelnici te predstavnici Istarske razvojne agencije (IDA) kao koordinatora izrade strategije, bio je usmjeren na prezentiranje i diskusiju oko završnog nacrta nove Županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020. godine (ŽRS), razrađene uz doprinos članova glavnog tima te radne grupe, kao i vanjskih suradnika iz Instituta za razvoj međunarodnih odnosa (IRMO).

Kako je naglasio župan Flego, ŽRS je dokument kojim se definira smjer budućeg razvoja Istarske županije, a ima četiri glavna cilja: Povećanje gospodarske konkurentnosti; Razvoj ljudskih resursa i visoku kvalitetu života; Jačanje infrastrukture, zaštite okoliša i održivog upravljanja prostorom i resursima, te Prepoznatljivost istarskog identiteta.

„Strategija je posebno značajna jer predstavlja dugoročan, ali prilagodljiv okvir za pojedinačne razvojne projekte, stvara preduvjete za financiranje iz vanjskih izvora, omogućuje lakšu i učinkovitiju suradnju županije, gradova i općina, te daje osnovu za privlačenje domaćih i stranih investicija“, naglasio je istarski župan.

Župan Flego je 2014. godine donio zaključak o pristupanju izradi ŽRS-a Istarske županije za razdoblje do 2020. godine te je isto tako vodeći se načelom partnerskog pristupa imenovao Županijsko partnersko vijeće za provedbu strategije te ostala tijela relevantna za njezinu izradu. Tijekom  2014. i 2015. godine provedeno je, u suradnji s radnom grupom i glavnim timom, niz analiza i sastanaka na kojima se radilo na radnoj verziji novog dokumenta.

Sljedeći koraci prema finaliziranju dokumenta obuhvaćaju sazivanje Županijskog partnerskog vijeća krajem siječnja 2016. godine, koje će dati mišljenje o dokumentu, nakon čega  će završni nacrt biti dostupan za javu raspravu široj javnosti putem web portala Istarske županije te Istarske razvojne agencije. Nakon razmatranja komentara pristiglih u sklopu javne rasprave planira se tijekom mjeseca ožujka ili travnja 2016. godine usvajanje završne verzije dokumenta na županijskoj Skupštini.

Predmetni je dokument ključan za buduće programsko razdoblje te je između ostalog usklađen s operativnim programima i strateškim prioritetima razvoja na nacionalnoj  i europskoj razini, s ciljem što boljeg planskog financiranja projekata i putem EU fondova.