15.01.16. u 15:20

Odluka o dodjeli pojedinačnih državnih potpora u 2016. godini za Zaštitnu radionicu Tekop Novu - Ustanovu za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Temeljem članka 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 04/13) te pozitivnog mišljenja Ministarstva financija republike Hrvatske Klasa: 302-01/15-01/89; Urbroj: 513-06-02-15-2 od 08. prosinca 2016. godine, Župan Istarske županije dana 13. siječnja 2016. godine donosi

O D L U K U
O DODJELI POJEDINAČNIH DRŽAVNIH POTPORA U 2016.GODINI ZA ZAŠTITNU RADIONICU TEKOP NOVU- USTANOVU ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

Preuzmite PDF dokument (2,4 MB)