20.01.16. u 15:10

Sutra završna konferencija EU projekta LOVE YOUR HEART

U Hrvatskoj gospodarskoj komori - Županijska komora Pula sutra će se održati završna konferencija EU projekta LOVE YOUR HEART. Tim je povodom, danas održana konferencija za novinare u sjedištu Istarske županije, u Puli, na kojoj su predstavljeni rezultati projekta.

Prema riječima istarskog župana Valtera Flega, riječ je o iznimno značajnom projektu, kojeg je Istarska županija osmislila te kao vodeći partner koordinirala i provodila, a svakako je važno naglasiti da se radi o prvom projektu takve vrste u Republici Hrvatskoj u zdravstvenom sektoru.

„Prevencija kardiovaskularnih bolesti jedan je od javnozdravstvenih prioriteta Istarske županije, te je upravo s tim ciljem osmišljen i ovaj projekt. Naime, u našoj županiji kardiovaskularne bolesti čine ukupno 54% svih smrti, te su vodeći uzrok hospitalizacija i invalidnosti“, naglasio je župan Flego dodajući kako je prevencija kroz edukaciju i razmjenu iskustava bio glavni cilj projekta.

U troipolgodišnjem trajanju projekta realizirane su brojne aktivnosti s višestrukim koristima za građane Istre, o čemu su govorili pročelnica Upravnog Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Sonja Grozić Živolić, sanacijska upraviteljica Opće bolnice Pula Irena Hrstić te ravnatelj Istarskih domova zdravlja Ante Ivančić.

Najznačajnije je svakako uspostava uspostavu Županijskog centra za prevenciju kardiovaskularnih bolesti, jedinstvenog u Hrvatskoj, a koji djeluje na dvije lokacije u Puli. Centar ima edukativni, savjetodavni, informativni, dijagnostički i rehabilitacijski karakter.

Također, preuređena je i opremljena ambulanta u Općoj bolnici Pula, kupljeni dijagnostički uređaji, dodatno educirani i certificirani stručnjaci za rad na prevenciji KVB. Proveden je i cijeli niz radionica i savjetovanja za građane, dodatne edukacije za stručnjake, kardiološke dijagnostičke pretrage za novo-otkrivene rizične pacijente mimo liste čekanja, a izdani su i korisni edukativni materijali.

Projekt je sufinanciran u sklopu programa prekogranične suradnje IPA Adriatic. Od ukupno sedam partnera iz Hrvatske, Italije i Albanije, svi hrvatski partneri su iz Istre: Istarska županija, Istarski domovi zdravlja i Opća bolnica Pula.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.360.470,00 eura, od kojih je 738.300 eura namijenjeno za Istarsku županiju.