02.02.16. u 15:30

Izgradnja SKI-LIFTA Pula u Gradu Pula, zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da je, Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije pokrenuo postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Izgradnja  SKI-LIFTA u Gradu Puli, u predjelu Stoja u uvali Valovine na k.č. 5262 i akvatoriju ispred k.č. 5262 sve k.o. Pula na pomorskom dobru površine 29.992 m2, temeljem zahtjeva  tvrtke DLS d.o.o. iz Rijeke, kao opunomoćenika nositelja zahvata, trgovačkog društva AQUA SILENTIUM d.o.o. iz Viškova, Marinići 191.

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš objavljena je na oglasnoj ploči u sjedištu Istarske županije u Puli, Flanatička 29, na oglasnoj ploči Grada Pule u Puli, Forum 2 te na službenim Internet stranicama Istarske županije – www.istra-istria.hr i Grada Pule – www.pula.hr.

Informacija i Elaborat zaštite okoliša uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za predmetni zahvat, izrađen putem ovlaštenika, trgovačkog društva DLS d.o.o. iz Rijeke, siječanj 2016. godine, objavljen je na službenim Internet stranicama Istarske županije i Grada Pule.

Informacija

Elaborat