24.02.16. u 08:26

Javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat: Sustav javne odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Umag

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da se studija utjecaja na okoliš za zahvat: Sustav javne odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Umag stavlja na javnu raspravu.

Koordinator javne rasprave je Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, a javna rasprava se provodi u suradnji s Upravnim odjelom za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Umaga.

Jedna cjelovita Studija i jedan sažetak za javnost dostupni su javnosti u trajanju od 30 dana i to od 1. do 31 ožujka 2016. godine, u predvorju Gradske vijećnice Grada Umaga, ul. G. Garibaldi br. 6 u Umagu svakog radnog dana od 7,30  do 15,30 sati.

Sažetak za javnost dostupan je javnosti i u ulaznom holu sjedišta Istarske županije u Puli, Flanatička 29, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

Studija utjecaja na okoliš i Sažetak za javnost dostupni su javnosti i na službenim web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode – www.mzoip.hr, Istarske županije - www.istra-istria.hr  i Grada Umaga – www.umag.hr

Javno izlaganje o Studiji održat će se 21 (ponedjeljak) ožujka 2016. godine u Umagu u Gradskoj vijećnici Grada Umaga, ul. G. Garibaldi br. 6 s početkom u 17,00  sati.

Izlaganju  će biti nazočni predstavnici investitora, trgovačkog društva „6. maj odvodnja“ d.o.o. iz Umaga  i predstavnici izrađivača Studije, WYG savjetovanje d.o.o. iz Zagreba, koji će prikazati tehničko tehnološke elemente projekta kao i mjere zaštite okoliša koje su definirane Studijom.

Pozivaju se svi zainteresirani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Studiju utjecaja na okoliš za planirani zahvat upišu u knjige primjedbi koje se nalaze uz izložene studije ili dostave u pisanom obliku, u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu, zaključno s 31. ožujkom 2016. godine na adresu: Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, 52100 Pula, Flanatička 29.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.

Studija
Sažetak za javnost