09.05.16. u 12:27

Župan Flego i saborski zastupnici iz Istarske županije složni oko statusa Opće Bolnice Pula

Na današnjem sastanku održanom na inicijativu istarskog župana Valtera Flega, u sjedištu Istarske županije, u Puli, nazočili su saborski zastupnici iz Istarske županije: Boris Miletić, Giovanni Sponza, Tulio Demetlika, Peđa Grbin, Tanja Vrbat Grgić, Nansi Tireli, Silvano Hrelja i Furio Radin,v.d. ravnateljica Opće bolnice Pula Irena Hrstić, predsjednik Upravnog vijeća OB Pula Valerio Drandić. Sastanak je sazvan na temu informiranja oko statusa i financijskog stanja Opće bolnice Pula u trenutku vraćanja osnivačkih prava Istarskoj županiji te najave prijedloga reorganizacije bolničkog sustava u RH.

Župan Flego i saborski zastupnici iz Istarske županije jednoglasno su donijeli slijedeće zaključke:

- u Puli mora ostati Opća Bolnica sukladno Nacionalnom planu razvoja bolnica u Republici Hrvatskoj, usvojenom od strane Hrvatskog sabora dana 27. veljače 2015. godine prema kojem je OB Pula svrstana u kategoriju „županijske bolnice regionalnog značenja“, odnosno u II. kategoriju bolnica zajedno sa svim odijelima koje je oduvijek imala zato što građani Istre moraju imati adekvatnu i dostupnu zdravstvenu uslugu.

- Osim OB Pula u „županijske bolnice regionalnog značenja“ spadaju još: Klinička bolnica „Sveti duh“; Opća bolnica „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod; Opća Bolnica Zadar, Opća bolnica Varaždin i Opća bolnica Dubrovnik.

- Iako smo suglasni s povratkom upravljačkih prava jedinicama lokalne i područne (regionalne samouprave), nismo suglasni s naprasnom obustavom sanacije po hitnom postupku, bez prethodne rasprave i bez osiguranja sredstava za povrat dospjelog duga zdravstvenih ustanova.

- Nesporna je činjenica da su dugovanja zdravstvenih ustanova nastala upravo nedovoljnim financijskim angažmanom i neadekvatnim upravljanjem od strane države.

- Opća bolnica Pula je u razdoblju sanacije značajno racionalizirala svoje poslovanje i uspjela ga svesti gotovo u okvire odobrenog limita.

- Namjera države da se ukupno dugovanje podmiri prvenstveno iz „tekućeg poslovanja ustanova“ apsolutno je neprihvatljiva jer je već sada postojeći sustav financiranja neodrživ i nema mogućnosti podmirenja tekućih obveza, a kamoli još i provedbe ušteda.

- Obvezu podmirenja dugovanja bolnica može preuzeti jedino uz uvjet da je mjesečni limit ustanove ugovoren i usklađen s mjesečnim limitom usporedivih zdravstvenih ustanova iste kategorije i pod uvjetom da Republika Hrvatska u cijelosti preuzme otplatu kredita za gradnju nove bolnice. Naime, do izgradnje nove OB Pula, kontinuirano se radi na dvije lokacije što dodatno opterećuje financijsko i materijalno poslovanje bolnice.

- Istarska županija kao osnivač bolnice u ovom je trenutku opterećena s preko 10 milijuna kuna godišnjeg povrata kredita za raniju sanaciju bolnice koju je provela sama i jedina u Republici Hrvatskoj, a istovremeno je Sporazumom s Republikom Hrvatskom preuzela obvezu povrata jedne četvrtine kredita od 600 milijuna kuna za gradnju nove Opće bolnice Pula.