30.05.16. u 10:53

IKA - predstavljanje programa EU „Kreativna Europa (2014.-2020.)“

„Istarska županija – Regione Istriana imenovala je IKA-u-Istarsku kulturnu agenciju kao koordinatora zaduženog za informiranje potencijalnih korisnika s područja Istarske županije o uvjetima raspisanih natječaja za dodjelu sredstava iz programa Kreativne Europe i potprograma kultura i media.
 
S tim ciljem, a u suradnji s Deskom Kreativne EU Ministarstva kulture, IKA organizira predstavljanje programa EU „Kreativna Europa (2014.-2020.)“ namijenjenog kulturnom i audiovizualnom sektoru.
 
Cilj ove edukacije je upoznati djelatnike u kulturi s mogućnostima i novim prilikama za financiranje kroz program „Kreativna Europa“.
 
Novi program EU „Kreativna Europa“ poduprijet će europsku kinematografiju te kulturni i kreativni sektor s ciljem njihovog doprinosa održivom rastu i zapošljavanju.
 
Potpora europskim projektima suradnje; potpora projektima književnih prijevoda; potpora europskim mrežama i potpora europskim platformama mogućnosti su koje kulturnjaci imaju na raspolaganju u okviru potprograma Kultura.
 
Prezentacija/radionica će se održati u utorak, 31. svibnja 2016. s početkom u 09:00 sati u Dnevnom boravku Društvenog centra Karla Rojca (Gajeva 3, Pula). Završetak rada predviđen je u 13:00.
 
Pozivamo sve djelatnike u kulturi, predstavnike ustanova i organizacija civilnog društva da se nam se pridruže kako bi „iz prve ruke“ dobili informacije o tome tko se i kako može prijaviti na natječaj te kako ostvariti mogućnost sufinanciranja svog projekta od strane Ministarstva kulture.
 
Program Kreativnu Europu predstavit će Anera Stopfer, voditeljica Službe za kulturne i kreativne industrije / Deska Kreativne Europe pri Ministarstvu kulture koje je u Republici Hrvatskoj zaduženo za koordinaciju tog programa.“