27.04.17. u 14:12

Obavijest kandidatima prijavljenim na javni natječaj za prijem u službu u UO za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju na radno mjesto viši/a stručni/a suradnik/ca za imovinsko – pravne poslove

OBAVIJEST KANDIDATIMA prijavljenim na javni natječaj za prijem u službu u Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju na radno mjesto viši/a stručni/a suradnik/ca za imovinsko – pravne poslove,  1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, sa punim radnim vremenom, objavljen u „Narodnim Novinama“ broj 27/2017. od 24.03.2017. g.

Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijavu na javni natječaj za prijem u službu u Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju na radno mjesto viši/a stručni/a suradnik/ca za imovinsko – pravne poslove,  1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, sa punim radnim vremenom, objavljen u „Narodnim Novinama“ broj 27/2017. od 24.03.2017. g. da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata (pismeno testiranje i usmeni razgovor) održati dana 03.svibnja 2017. g. (srijeda) u 09:00 sati na adresi Pula, Riva 8 (velika sala).

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja i kojima je brzojavom upućen poziv na testiranje.

Istarska županija
Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju

Klasa: 112-02/17-01/01
Urbroj: : 2163/1-18-09/5-17-40
Pula, 27.04.2017.

Povjerenstvo za provedbu natječaja