17.05.17. u 08:53

Javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat: „Golf igralište Stancija Grande“

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da 26. svibnja 2017. godine započinje javna rasprava o studiji utjecaja na okoliš za zahvat „Golf igralište Stancija Grande“. Javna rasprava traje 30 dana odnosno do 26. lipnja 2017. godine.

Koordinator javne rasprave je Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije, a javna rasprava se provodi u suradnji s Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Vrsar - Orsera.

Za vrijeme trajanja javne rasprave jedna cjelovita Studija i jedan sažetak za javnost biti će dostupni javnosti u Općini Vrsar, Trg Degrassi 1, 52450 Vrsar, svakog radnog dana od 08,00  do 15,00 sati, te ulaznom holu sjedišta Istarske županije u Puli, Flanatička 29, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

Studija utjecaja na okoliš i Sažetak za javnost  bit će dostupni javnosti i na službenim web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike – www.mzoip.hr, Istarske županije - www.istra-istria.hr, te Općine Vrsar - www.vrsar.hr.

Javno izlaganje održat će se 7. (srijeda) lipnja 2017. godine u Općini Vrsar - Orsera u zgradi bivše Osnovne škole  u Vrsaru - Orsera na adresi Rade Končara 29, s početkom u 17,00  sati.

Izlaganju će biti nazočni predstavnici investitora, Maistra d.d. iz Rovinja i predstavnici izrađivača Studije, trgovačkog društva Studio za krajobraznu arhitekturu, Prostorno planiranje, Okoliš d.o.o. iz Rovinja, koji će prikazati tehničko tehnološke elemente projekta kao i mjere zaštite okoliša koje su definirane Studijom.

Pozivaju se svi zainteresirani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Studiju utjecaja na okoliš upišu u knjige primjedbi koje se nalaze uz izloženu dokumentaciju ili dostave u pisanom obliku, u tijeku roka predviđenog za javnu raspravu, zaključno s 26. lipnjem  2017. godine na adresu: Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, 52100 Pula, Flanatička 29.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i ne budu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.

SUO

Sažetak za javnost