27.06.17. u 08:12

Uvid u Nacrt Nacrt Rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje Odlagalište otpada „Košambra“ na lokaciji Garbina 10, Poreč

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) Odlukom, Klasa: UP/I-351-03/16-02/17, Urbroj: 517-06-2-2-2-17-26 od 14. lipnja 2017. godine, uputilo na uvid Nacrt Rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje Odlagalište otpada „Košambra“ na lokaciji Garbina 10, Poreč.

Uvid u Nacrt  Rješenja  o okolišnoj dozvoli traje 15 dana odnosno do 08. srpnja 2017. godine.

Primjedbe na Nacrt dozvole, u roku od 8 dana od završetka uvida na internetskim stranicama Ministarstva dostavljaju se na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb, s naznakom: uvid u Nacrt dozvole Odlagalište otpada „Košambra“, poziv na broj: KLASA: UP/I-351-03/16-02/17, odnosno na e-mail: pisarnica@mzoip.hr, a mogu se dostaviti i na adresu ovog tijela: Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Flanatička 29, Pula, odnosno na e-mail: odrzivi.razvoj@istra-istria.hr te na adrese koje objave druga tijela javne vlasti u sklopu objave informacije o uvidu u nacrt dozvole i koja primjedbe javnosti nakon uvida u nacrt dozvole dostavljaju Ministarstvu.

Odluka s informacijom
Nacrt rješenja
Prilog 1
Prilog 2