21.07.17. u 12:18

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst); članaka 65. i 85.. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, br. 10/09, 04/13, 16/16, 1/17, 2/17), Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 16/2015), Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14), te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 26/15), Župan Istarske županije donosi

ODLUKU

o dodjeli financijskih sredstava udrugama na temelju Javnog  natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija koji doprinose razvoju gospodarstva na području istarske županije za 2017. godinu

PREUZMITE ODLUKU (PDF DOKUMENT)