21.07.17. u 13:07

Informacija: Rezultati petog ispitivanja kvalitete mora na plažama u 2017. godini u Istarskoj županiji

Prema kalendaru uzorkovanja Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je, u razdoblju od 17. do 19. srpnja 2017. godine, proveo V ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji.

Ukupno je uzorkovano more na 209 mjernih točaka.

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 209 mjernih točaka ili u 100,00% uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje.

Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na Internet stranicama te su dostupni putem sljedeće poveznice: http://www.izor.hr/kakvoca/.

Tijekom uzorkovanja zabilježena je i temperatura mora koja se je kretala od 23,2 ºC do 26,2 ºC dok se temperatura zraka kretala od 21,0 ºC do 29,0 ºC.