07.05.18. u 13:05

Održana 12. sjednica Skupštine Istarske županije

Na današnjoj 12. po redu sjednici Skupštine Istarske županije, održanoj u Spomen domu, u Pazinu, istarski župan Valter Flego je predstavio Izvješće o radu župana za 2017. godinu, osvrnuvši se na najznačajnije projekte.

„Istra je tijekom 2017. godine bila jedno veliko gradilište. Proteklu godinu su obilježile značajne, višegodišnje investicije na mnogim područjima i diljem naše regije, poput nastavka izgradnje Opće bolnice u Puli, projekta dogradnje i rekonstrukcije domova za starije, ulaganja u školsku infrastrukturu, velikih investicija u gospodarstvu, posebice u turističkom sektoru, ulaganja u vodoopskrbu, cestovnu infrastrukturu itd.

„U razdoblju koje je prethodilo izborima neumorno smo radili na dobrobit svih građana, a ostvareni rezultat na izborima bila su nam dodatna motivacija da još jače upregnemo snage i krenemo u nove iskorake, kako u drugoj polovici godine, tako i u narednom razdoblju

Govoreći o Godišnjem izvršenju proračuna za 2017. godinu, župan Flego je istaknuo kako je temeljni financijski dokument Istarske županije u prethodnoj godini raspolagao sredstvima u visini od 923.459.251,88 kn, što je 89,95% od plana, a u odnosu na prethodnu godinu za 2,80% više. Prihodi su ostvareni u iznosu od 803.189.897,56 kn, primici u visini od 98.577.127,97 kn, dok višak prenesen iz prethodne godine iznosi 21.692.226,35. Izvršeni su programi i projekti, te plaćeni rashodi u visini od 891.707.824,69 kn ili 86,86% od plana i za 3,28% više u odnosu na prethodnu godinu.

„Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna iskazuje visok stupanj izvršenosti, što znači da je dobro planiran. Sve projekte i programe, kao i preuzete obveze odgovorno smo izvršavali i provodili. Ostvareni višak poslovanja u Istarskoj županiji i kod njezinih proračunskih korisnika pokazuje financijsku stabilnost, sigurnost i likvidnost

Kao najvažnije, župan je izdvojio projekte poput ulaganja u izgradnju nove bolnice u Puli u iznosu od 78.400.000,00 kn, koji se u potpunosti odnosi na izgradnju; EU projekta „Ulaganje u dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju OB Pula“, a koji je proveden u iznosu od 507.476,37 kn; ulaganje u iznosu od 1.990.703 kn za terapeutsku plažu uz Bolnicu za ortopediju i rehabilitaciju dr. Martin Horvat Rovinj itd. Nadalje, ulaganje u izgradnju domova za starije osobe izvršeno je u iznosu od 6.463.289,00 kn, od čega je najviše utrošeno u dogradnju Doma za starije osobe Rovinj. Od toga je korišteno kredita u iznosu od 3.368.090,70 kn. U dijelu ulaganja u poduzetništvo u 2017. godini za potpore za konkurentnost odobreno je ukupno 119 zahtjeva za subvencioniranje nabave nove opreme u cjelokupnom iznosu od 1.074.553,97 kn.

Na dnevnom redu današnje sjednice našao se i Prijedlog Prvih izmjena i dopuna proračuna Istarske županije za 2018. godinu, kojeg je Skupština i jednoglasno usvojila. Prijedlog iznosi 1.348.100.000,00 kn, odnosno za 27.430.000,00 kn više u odnosu na sadašnji plan. Od toga se aktivnosti koje provodi Istarska županija povećavaju za 4.885.949,82 kn, a aktivnosti koje provode proračunski korisnici povećavaju za 22.544.050,18 kn.

Obrazlažući prvi rebalans proračuna, župan Flego se osvrnuo na dio koji se odnosi na Istarsku županiju. Prema njegovim riječima, osniva se nova Javna ustanova „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove“ (temeljem Zakona o regionalnom razvoju RH), i osiguravaju se sredstva za rad u visini od 500.000,00 kn.  Ustanova će obavljati poslove izrade županijskih razvojnih strategija te drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Istarske županije, pružati stručne pomoći u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Istarske županije, pružati stručnu pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata, provoditi županijske razvojne programe, provoditi programe ministarstva nadležnog za regionalni razvoj i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj.

Nadalje, odobreno i ugovoreno je 11 novih europskih projekata, u ukupnom iznosu od 2.980.313,91 kn. Novina je i projekt Građanskog odgoja, koji će se od rujna provoditi u deset osnovnih škola Istarske županije, te je za potrebe osiguravanja plaća nastavnika (od rujna do prosinca 2018.) i za tiskanje nastavnog materijala osigurano 154.400,00 kn.

Za redovno poslovanje domova za starije osobe sredstva određena Odlukama Vlade RH o bilančnim pravima nisu dostatna, te ovim izmjenama Istarska županija osigurava dodatnih 879.560,00 kn za tu namjenu. Zdravstvenim ustanovama za rad u Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu Opće bolnice Pula osigurano je, pak, 619.000,00 kn.

Izmjenom Temeljnog kolektivnog ugovora službenika i namještenika u javnim službama povećale su se naknade nastavnika srednjih škola za prijevoz na posao i s posla za 1.237.475,02 kn, a kod zdravstvenih ustanova za 970.000,00 kn.

Rasporedom viška iz prethodne godine iz programa pomorskog dobra 1.800.000,00 kn se dodjeljuje lučkim upravama za kapitalna ulaganja, a iz programa Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre 2.415.617,86 kn.