23.08.18. u 10:38

Informacija: Rezultati sedmog ispitivanja kvalitete mora na plažama u 2018. godini u Istarskoj županiji

Prema kalendaru uzorkovanja Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je od 10. do 13. kolovoza 2018. godine, proveo VII. ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji.

Ukupno je uzorkovano more na 210 mjernih točaka.

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 207 mjernih točaka ili u 98,57 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, na 1 mjernoj točki (Tarska vala, Tar – Vabriga) ili u 0,48 % uzoraka zabilježena je dobra kakvoća, dok je na 2 mjerne točke (Plominski zaljev – Dražine zapad, Kršan; Plominski zaljev – Dražine istok, Kršan) ili u 0,95 % uzoraka zabilježena zadovoljavajuća kakvoća.

Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na Internet stranicama te su dostupni putem sljedeće poveznice: http://www.izor.hr/kakvoca/.

Tijekom uzorkovanja zabilježena je i temperatura mora koja se je kretala od 24,6 ºC do 29,0 ºC dok se temperatura zraka kretala od 23,0 ºC do 31,0 ºC.