30.08.18. u 07:35

Obavijest kandidatima prijavljenim na oglas za prijam u službu višeg/e stručnog/e suradnika/ce za međunarodne projekte u Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije

Obavještavaju se kandidati koji su podnijeli prijavu na oglas za prijam u službu višeg/e stručnog/e suradnika/ce za međunarodne projekte u Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije (provedba projekta ORKA), objavljenog na portalu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 1. kolovoza 2018. godine te na mrežnim stranicama Istarske županije, da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata (pismeno testiranje i usmeni razgovor) održati dana 5. rujna 2018. godine (srijeda) u 9,00 sati u zgradi Istarske županije u Puli, Riva 8 (Centar za EU i međunarodnu suradnju u prizemlju zgrade).

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz oglasa i kojima je elektroničkom poštom upućen poziv da pristupe testiranju.

KLASA: 112-03/18-01/03
URBROJ: 2163/1-23/5-18-17
Pula, 29. kolovoza 2018.