14.11.18. u 10:28

Obavijest kandidatkinji prijavljenoj na oglas za prijem u službu u UO za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju na radno mjesto administrativni/a tajnik/ica, Odsjek Poreč

OBAVIJEST KANDIDATKINJI prijavljenoj na oglas za prijem u službu u Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju na radno mjesto administrativni/a tajnik/ica, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Poreč, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, objavljen dana 25.10.2018. g. na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Istarske županije.

Obavještava se kandidatkinja koja je podnijela prijavu na oglas za prijem u službu u Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju na radno mjesto administrativni/a tajnik/ica, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Poreč, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, objavljen dana 25.10.2018. g. na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Istarske županije da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidatkinje (pismeno testiranje i usmeni razgovor) održati dana 21. studenog 2018. g. (srijeda) u 10:30 sati na adresi Pula, Riva 8 (kancelarija za sastanke Upravnog odjela za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju).

Istarska županija
Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju

Klasa: 112-03/18-01/1
Urbroj: 2163/1-18-09/1-18-7
Pula, 14.11.2018.

Povjerenstvo za provedbu natječaja