24.06.19. u 10:00

Informacija: Rezultati trećeg ispitivanja kvalitete mora na plažama u 2019. godini u Istarskoj županiji

Prema kalendaru uzorkovanja Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je od 17. do 19. lipnja 2019. godine, proveo III ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji.

Ukupno je uzorkovano more na 218 mjernih točaka.

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 216 mjernih točaka ili u 99,08 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, dok je na 2 mjerne točke (Gradska plaža, Poreč i Uvala Valdibora – ronilački klub, Rovinj) ili u 0,92% uzoraka zabilježena dobra kakvoća mora za kupanje.

Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na Internet stranicama te su dostupni putem sljedeće poveznice: http://www.izor.hr/kakvoca/.

Tijekom uzorkovanja zabilježena je i temperatura mora koja se je kretala od 22,0 ºC do 26,2 ºC dok se temperatura zraka kretala od 22,0 ºC do 29,6 ºC.