21.06.18. u 15:11

Informacija: Rezultati trećeg ispitivanja kakvoće mora na plažama u 2018. godini u Istarskoj županiji

Prema kalendaru uzorkovanja Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je od 15. do 19. lipnja 2018. godine, proveo III ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji.

Ukupno je uzorkovano more na 210 mjernih točaka.

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 206 mjernih točaka ili u 98,10% uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, dok je na 4 mjerne točke (Puntižela – Plaža Golubine, Pula; Tunarica – Lijeva strana uvale, Raša; Nacionalni park Brijuni – Centralna plaža - drveni molo, Brijun; Trget – Get, Raša) ili u 1,90% uzoraka zabilježena dobra kakvoća mora za kupanje.

Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na Internet stranicama te su dostupni putem sljedeće poveznice: http://www.izor.hr/kakvoca/.

Tijekom uzorkovanja zabilježena je i temperatura mora koja se je kretala od 21,2 0C do 25,0 0C dok se temperatura zraka kretala od 19,0 0C do 31,0 0C.