10.07.18. u 14:23

U rovinjskoj bolnici „dr. Martin Horvat“ otvorene specijalističke dječje ambulante

Kako bi zdravstvena zaštita u vidu fizikalne medicine i rehabilitacije te liječenja neurorazvojnih poremećaja u dječjoj dobi bila zastupljena unutar javnozdravstvenog sustava Istarske županije, Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju „dr. Martin Horvat“ Rovinj poduzela je sve potrebne radnje s ciljem otvaranja specijalističkih ambulanti namijenjenih djeci i mladima.

Najveći pokretači, odnosno inicijatori, otvaranja ambulanti bili su roditelji djece s neurorazvojnim poteškoćama, s kojima se u suradnji došlo do zaključka da taj segment u javnozdravstvenom sustavu Istarske županije uopće nije pokriven, ali i došlo do spoznaja na koje sve probleme i poteškoće nailaze radi toga.

Naime, uvidjelo se da postoji potreba za takvom djelatnošću u kojoj bi djelovali dječji ortoped i dječji fizijatar s posebno educiranim terapeutima kako najmlađi pacijenti ne bi više morali s roditeljima putovati do KBC-a Rijeka. Zaključilo se da je rovinjska bolnica idealna lokacija za otvaranje specijaliziranih dječjih ambulanti i krenulo se u opsežne pripreme što je nakon dvogodišnjih napora rezultiralo proširenjem djelatnosti i današnjim svečanim otvorenjem.

Bolnica „dr. Martin Horvat“ i ravnatelj doc. dr. sc. Marinko Rade smatrali su nedopustivim da roditelji i mladi pacijenti moraju često i daleko putovati kako bi dobili terapije na koje imaju garantirano pravo.

„Uputili smo ortopeda dr. Olega Nikolića na subspecijalizaciju iz dječje ortopedije te se dogovorili sa specijalistima Dječje bolnice Kantrida KBC Rijeka da dolaze u Rovinj pregledavati naše pacijente. Radi se o priznatim stručnjacima na području fizikalne i rehabilitacijske medicine dječje dobi, dr. Darku Kraguljcu i dr. Miriam Brenčić. Poslali smo i dva terapeuta na edukaciju u KBC Rijeka te zaposlili dodatnog terapeuta posebno educiranog za rad po Vojta metodi“, kazao je ravnatelj Bolnice. 

Ovaj projekt i njegova realizacija primjer su izvrsne suradnje među kolegama i ustanova, a samo otvaranje dječjih ambulanti unutar rovinjske Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Prim. dr. Martin Horvat“ imati će višestruke prednosti. Među najvažnijima su smanjenje liste čekanja na ortopedski i fizijatrijski pregled djece s neurorazvojnim poremećajem te na fizikalnu terapiju, kao i mogućnost organiziranja rada u posebnim terminima za obitelji s djecom s posebnim potrebama. Ujedno, značajno podizanje razine kvalitete pruženih usluga očekivano će rezultirati sve većim brojem pacijenata dječje dobi koji u primjereno vrijeme ulaze u fazu liječenja i rehabilitacije.

Svečanosti je prisustvovao i istarski župan Valter Flego koji je izrazio zadovoljstvo novim iskorakom Bolnice.

„Čestitam predsjednici pazinske udruge Hoću – Mogu, svim roditeljima koju su se uključili u ostvarenje ovog plemenitog cilja, a posebno ravnatelju i njegovom timu što su prepoznali nove razvojne mogućnosti Bolnice te uložili velike napore u edukaciju i stručnost svojih liječnika“, naglasio je župan Flego i dodao:

„Dugoročno gledano, sva ulaganja u „Dr. Martin Horvat“, bilo da se radi o medicinsko-terapeutskoj plaži, izgradnji bazena, edukaciji kadrova ili prostornom ulaganju, omogućit će da ona postane prepoznatljiva i kvalitetna ustanova koja će vrlo efikasno pomoći našim građanima, odnosno svim pacijentima Bolnice.“

Nove ambulante, u koje je investirano oko 200.000 kuna potpuno su opremljene i dizajnirane te prilagođene djeci, ne samo posebno odabranim bojama zidova, nego i veličinom prostora i stolova za pregled.