01.10.18. u 09:33

Informacija: Rezultati desetog ispitivanja kvalitete mora na plažama u 2018. godini u Istarskoj županiji


Prema kalendaru uzorkovanja Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je od 21. do 25. rujna 2018. godine, proveo IX ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji.

Ukupno je uzorkovano more na 210 mjernih točaka.

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 199 mjernih točaka ili u 94,76 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, na 7 mjernih točaka (AC Finida – Sredina, Umag; Lovrečica – Molo, Umag; Lovrečica – Uvala Slanik, Umag; Mareda – Caffe Macumba, Novigrad; Pineta – jug, Novigrad; Novigrad – Karpinjan, Novigrad, TN Tere – AC Sirena, Novigrad) ili u 3,33 % uzoraka zabilježena je dobra kakvoća, dok je na 4 mjerne točke (AC Ladin Gaj – FKK (južni dio), Brtonigla; Karigador – Molo, Brtonigla; AC Mareda – Ispod restorana, Novigrad; Novigrad – Sv. Pelagij, Novigrad) ili u 1,90 % uzoraka zabilježena zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje.

Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na Internet stranicama te su dostupni putem sljedeće poveznice: http://www.izor.hr/kakvoca/.

Tijekom uzorkovanja zabilježena je i temperatura mora koja se je kretala od 20,4 ºC do 25,8 ºC dok se temperatura zraka kretala od 15,0 ºC do 29,2 ºC.