09.04.04. u 11:33

Javni uvid studije utjecaja na okoli? za asfaltnu bazu "Plovanija"

Od 19. travnja do 3. svibnja 2004. godine, u prostorima gradske uprave Grada Buja biti će na javnom uvidu Studiju utjecaja na okoliš za asfaltnu bazu "Plovanija" kod Buja.

Javni uvid će provesti Upravni odjel za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje Grada Buja.

Tijekom javnog uvida, 23. travnja 2004. godine s početkom u 19 sati, u prostorima Društvenog doma "Lipa",  Malotija 4, će se održati javna rasprava na kojoj će predstavnici investitora - tvrtka "ZEBRA" d.o.o. iz Pazina i predstavnici izrađivača Studije - tvrtka "CEMTRA" d.o.o. iz Zagreba prikazati tehničko tehnološke elemente projekta kao i moguće utjecaje i mjere zaštite okoliša koje su definirane Studijama.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Studiju utjecaja će se moći dostaviti zaključno sa  3. svibnjem 2004. godine na adresu: Upravni odjel za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje Grada Buja, 52460 Buje, Istarska br. 2.